Ticaret hukuku alanları nelerdir?

Ticaret hukuku 6 alt başlıkta incelenir.

Bunlar: Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukukudur.